Więcej w tym dziale

Zbiory skansenu

W zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, gromadzonych od 1979 roku, znajduje się ponad 5000 eksponatów. Większość muzealiów to przedmioty stanowiące wyposażenie wnętrz chałup chłopskich (meble i sprzęty domowe, naczynia, tkaniny, obrazy i inne). Do najcenniejszych mebli należą datowane wianowe skrzynie krajeńskie (1824 r., 1839 r.), malowane skrzynie z II połowy XIX w. i okuwane kufry z przełomu XIX i XX w., kuchenne „miśniki” z XIX w., kołyski i zdobione łóżka z pocz. XX w., także lada i regały ze sklepu wiejskiego z l. 30. XX w.

 

Wśród wyposażenia wnętrz przeważają przedmioty z początku XX wieku. W zbiorach licznie reprezentowane są naczynia klepkowe (dzieże, waski, beczki, klepkowe maselnice), ceramiczne naczynia, miski, dzbany. Osobną grupę stanowią żeliwne i mosiężne naczynia fabrycznej produkcji: garnki, patelnie, rondle i brytfanny. Wśród tkanin przeważają makatki tkane i haftowane z okresu międzywojennego, kapy, tkane i haftowane obrusy, niciane serwetki. Muzeum gromadzi też oleodruki i litografie o tematyce religijnej najstarsze z końca XIX w., najmłodsze z lat 60. XX w. Na wyposażeniu karczmy: butelki szklane, kamionkowe, skrzynki i beczki do piwa.

 

W obejściach gospodarskich eksponowane są narzędzia do uprawy roli i hodowli (młocarnie, pługi, radła, żniwiarki, brony, kosy, sierpy i inne). W zbiorach znajdują się unikatowe drewniane brony i radło oraz drewniane jarzma. Muzeum w Osieku posiada duży zbiór narzędzi kowalskich, stolarskich; wyposażenie warsztatu szewca, rymarza oraz pojedyncze narzędzia bednarskie i kołodziejskie. Z zakresu rybołówstwa sieci, więcierze, bodarze i ościenie. Na osobną uwagę zasługuje kolekcja narzędzi i sprzętów włókienniczych (krosna tkackie, międlice, cierlice, snowadła, wijadła, motowidła i inne). Większość sprzętów służących do obróbki lnu pochodzi z terenu Krajny. Muzeum Kultury Ludowej posiada zbiór hełmów strażackich (od końca XIX w. do l. 60. XX w.), dwa wozy strażackie, pompy, drobniejszy sprzęt gaśniczy i umundurowanie strażaków.

 

Współczesną sztukę ludową reprezentuje kilkanaście uli postaciowych autorstwa Józefa Chełmowskiego i Zygmunta Kędzierskiego; kapliczki i rzeźby o tematyce religijnej Władysława Rogólskiego i Zbigniewa Polakowa.

 
Obrazów w galerii: 31

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
89-333 Osiek nad Notecią, ul. Dworcowa 12
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK