Więcej w tym dziale

Zagroda z Czajcza z lat 30. XX w.

Zagroda skłąda się z trzech budynków: domu mieszkalnego, chlewa i stodoły. Budynki powstały w latach 30. XX wieku. Zagroda jest przykładem tzw. poniatówki, czyli zabudowy, która powstawała na ziemiach państwowych przeznaczonych do parcelacji w ramach prowadzonej w okresie II Rzeczpospolitej reformy rolnej. Nazwa poniatówka pochodzi od nazwiska ministra rolnictwa, ekonomisty i działacza niepodległościowego z okresu międzywojnia - Juliusza Poniatowskiego, który prowadził akcję osadniczą i parcelacyjną. W wyniku reformy rolnej prowadzonej przez ministra Poniatowskiego powstawały w regionie liczne wsie o podobnym układzie i typie drewnianej zabudowy.

 
Obrazów w galerii: 10

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
89-333 Osiek nad Notecią, ul. Dworcowa 12
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK