Więcej w tym dziale

Pozostałe obiekty

  • chałupa zrębowa z Lipki z 1843 r.
  • chałupa gliniana z Kruszek z k. XIX w.
  • chałupa podcieniowa z Przytarni z końca XVIII w.
  • chałupa z Boruszyna z przełomu XVIII/XIX w.
  • kościół z Lasek Wałeckich z XVII w.
  • tartak z okolic Wyrzyska z XX w.
  • stodoła szachulcowa z Dźwierszna Wielkiego z XIX w.
  • chałupa ryglowa z Kościerzyna Wielkiego z połowy XIX w.
  • przykłady „małej” architektury: kapliczki przydrożne, wolnostojące piece chlebowe, piwnica ziemna, pasieka uli figuralnych
  • w skansenie można zobaczyć również ekspozycję archeologiczną, na której znajdują się znaleziska związane z obrządkiem pogrzebowym, głównie z epoki żelaza, z obszaru Krajny.
 
Obrazów w galerii: 14

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
89-333 Osiek nad Notecią, ul. Dworcowa 12
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK